Home /News /career /

JOB ALERT: सरकारी नोकरीची मोठी संधी; 'या' जिल्ह्यातील NHM मध्ये तब्बल 153 जागा रिक्त; आताच करा अर्ज

JOB ALERT: सरकारी नोकरीची मोठी संधी; 'या' जिल्ह्यातील NHM मध्ये तब्बल 153 जागा रिक्त; आताच करा अर्ज

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान भरती

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान भरती

पात्र उमेदवारांनी यासाठी दिलेल्या पत्त्यावर ऑफलाईन पद्धतीनं अप्लाय करायचं आहे.अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 28 फेब्रुवारी 2022 असणार आहे.

  अमरावती, 17 फेब्रुवारी: राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, अमरावती (National Health Mission Amravati) इथे लवकरच काही पदांसाठी भरती होणार आहे. यासाठीची अधिसूचना (NHM Amravati Recruitment 2022) जारी करण्यात आली आहे. स्टाफ नर्स, वैद्यकीय अधिकारी, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक, समुपदेशक, जिल्हा गट संघटक, तालुका मूल्यमापन व देखरेख अधिकारी, तालुका सिकलसेल सहाय्यक, मानसोपचारतज्ज्ञ, ऑप्टोमेट्रिस्ट या पदांसाठी ही भरती (Government Jobs in Maharashtra) असणार आहे. पात्र उमेदवारांनी यासाठी दिलेल्या पत्त्यावर ऑफलाईन पद्धतीनं अप्लाय करायचं आहे.अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 28 फेब्रुवारी 2022 असणार आहे. या पदांसाठी भरती   स्टाफ नर्स (Staff Nurse) वैद्यकीय अधिकारी (Medical Officer) प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (Lab Technician) वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक (Sr Treatment Supervisor) समुपदेशक (Counsellor) जिल्हा गट संघटक (District Group Organizer) तालुका मूल्यमापन व देखरेख अधिकारी (Taluka Evaluation and Monitoring Officer) तालुका सिकलसेल सहाय्यक (Taluka SickleCell Assistant) मानसोपचारतज्ज्ञ (Physiotherapist) ऑप्टोमेट्रिस्ट (Optometrist) JOB ALERT: महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेत इंजिनिअर्ससाठी मोठी भरती शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभव . स्टाफ नर्स (Staff Nurse) - या पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी GNM/B.Sc Nursing पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच संबंधीत पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. वैद्यकीय अधिकारी (Medical Officer) - या पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी BHMS पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच संबंधीत पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (Lab Technician) - या पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी DMLT पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच संबंधीत पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक (Sr Treatment Supervisor) - या पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी पदवीपर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच संबंधीत पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. समुपदेशक (Counsellor) - या पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी MSW पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच संबंधीत पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. जिल्हा गट संघटक (District Group Organizer) - या पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी MSW or MA in Social Science पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच संबंधीत पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. तालुका मूल्यमापन व देखरेख अधिकारी (Taluka Evaluation and Monitoring Officer) - या पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी Graduation in Statistics or Mathematicsपर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच संबंधीत पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. तालुका सिकलसेल सहाय्यक (Taluka SickleCell Assistant) - या पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी पदवीपर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच संबंधीत पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. मानसोपचारतज्ज्ञ (Physiotherapist) - या पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी Psysiotherapy पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच संबंधीत पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. ऑप्टोमेट्रिस्ट (Optometrist) - या पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी Bachelor in Optometry पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच संबंधीत पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. ही कागदपत्रं आवश्यक Resume (बायोडेटा) दहावी, बारावी आणि पदवीची शैक्षणिक प्रमाणपत्रं शाळा सोडल्याचा दाखला जातीचा दाखला (मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी) ओळखपत्र (आधारकार्ड, लायसन्स) पासपोर्ट साईझ फोटो अर्ज करण्यासाथीचा पत्ता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यालय, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, अमरावती JOB ALERT: नागपुरातील 'या' महिला सहकारी पतसंस्थेत विविध पदांसाठी जागा रिक्त अर्ज करण्याची शेवटची तारीख - 28 फेब्रुवारी 2022
  JOB TITLENHM Amravati Recruitment 2022
  या पदांसाठी भरतीस्टाफ नर्स (Staff Nurse) वैद्यकीय अधिकारी (Medical Officer) प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (Lab Technician) वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक (Sr Treatment Supervisor) समुपदेशक (Counsellor) जिल्हा गट संघटक (District Group Organizer) तालुका मूल्यमापन व देखरेख अधिकारी (Taluka Evaluation and Monitoring Officer) तालुका सिकलसेल सहाय्यक (Taluka SickleCell Assistant) मानसोपचारतज्ज्ञ (Physiotherapist) ऑप्टोमेट्रिस्ट (Optometrist)
  शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभवस्टाफ नर्स (Staff Nurse) - या पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी GNM/B.Sc Nursing पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच संबंधीत पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. वैद्यकीय अधिकारी (Medical Officer) - या पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी BHMS पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच संबंधीत पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (Lab Technician) - या पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी DMLT पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच संबंधीत पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक (Sr Treatment Supervisor) - या पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी पदवीपर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच संबंधीत पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. समुपदेशक (Counsellor) - या पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी MSW पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच संबंधीत पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. जिल्हा गट संघटक (District Group Organizer) - या पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी MSW or MA in Social Science पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच संबंधीत पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. तालुका मूल्यमापन व देखरेख अधिकारी (Taluka Evaluation and Monitoring Officer) - या पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी Graduation in Statistics or Mathematicsपर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच संबंधीत पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. तालुका सिकलसेल सहाय्यक (Taluka SickleCell Assistant) - या पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी पदवीपर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच संबंधीत पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. मानसोपचारतज्ज्ञ (Physiotherapist) - या पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी Psysiotherapy पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच संबंधीत पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. ऑप्टोमेट्रिस्ट (Optometrist) - या पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी Bachelor in Optometry पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच संबंधीत पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे.
  ही कागदपत्रं आवश्यकResume (बायोडेटा) दहावी, बारावी आणि पदवीची शैक्षणिक प्रमाणपत्रं शाळा सोडल्याचा दाखला जातीचा दाखला (मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी) ओळखपत्र (आधारकार्ड, लायसन्स) पासपोर्ट साईझ फोटो
  अर्ज करण्यासाथीचा पत्ताराष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यालय, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, अमरावती
  सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी आणि नोटिफिकेशन डाउनलोड करण्यासाठी इथे क्लिक करा. महाराष्ट्रातील आणि संपूर्ण देशातील काही महत्त्वाच्या नोकरीच्या संधी बघण्यासाठी इथे क्लिक करा. या पदभरतीसाठी ऑनलाईन अप्लाय करण्यासाठी https://www.zpamravati-gov.in/ या लिंकवर क्लिक करा
  Published by:Atharva Mahankal
  First published:

  Tags: Amravati, Career opportunities, Jobs

  पुढील बातम्या