Home » photogallery » technology » HOW TO TRANSFER MONEY ON UPI WITHOUT INTERNET CONNECTION MHKB

Internet नसतानाही करता येईल UPI Payment, पाहा कसे पाठवाल पैसे

एखाद्याला पैसे पाठवताना अचानक इंटरनेट कनेक्शन गेलं, तर समस्या येऊ शकते. परंतु यासाठी एक उपाय आहे. विना इंटरनेटही फोनवरुन UPI Payment करता येऊ शकतं.

  • |