Home » photogallery » national » FINE OF RS 56000 FOR FIRING BULLETS IN FRONT OF A GIRLS COLLEGE SEE PHOTOS RM

चार आण्याची मजा बारा आण्याची सजा! मुलींच्या कॉलेजसमोर बुलेटने फटाके फोडणाऱ्याला 56,000 चा दंड

पोलिसांनी युवकाकडे बाइकच्या कागदपत्रांची (Bike Documents) मागणी केली असता, तरुणाकडे कागदपत्रं नव्हती. शिवाय नंबर प्लेटवर नंबरच्या ऐवजी नम्बरदार असं लिहिलं होतं.

  • |