Home » photogallery » lifestyle » PEOPLE OF COOBER PEDY TOWN IN SOUTH AUSTRALIA LIVES IN UNDERGROUND HOUSES

असं काय घडलं की सगळं गावच्या गाव झालं भूमिगत लोकांना व्हावं लागलं? घरं, शाळा, चर्चही आहे Underground पाहा PHOTO

या गावात लोक अंडरग्राउंडच राहतात. जमिनीखाली कशी घरं आहेत पाहा PHOTO.

  • |