Home » photogallery » lifestyle » OCEANGATE EXPIDITION REVEALS FRESH PHOTOS OF TITANIC AFTER 111 YEARS SINKING

जलसमाधीनंतर 111 वर्षांनी आता असं दिसतं टायटॅनिक! अजूनही गंजलेल्या विंडो फ्रेममधून दिसतं जहाजाचं ते टोक पहा PHOTOS

टायटॅनिक जहाजाची शोकांतिका सर्वांना माहिती असेलच. 15 एप्रिल 1912 ला टायटॅनिकचा अपघात होऊन जहाज बुडलं. आता 111 वर्षांनंतरही समुद्रतळाशी या महाकाय जहाजाचे अवशेष दिसतात.

  • |