Home » photogallery » lifestyle » DIWALI 2020 HOW TO CHECK ORIGINAL DIAMOND AT HOME TRANSPG GH

Diwali 2020: तुम्ही घेतलेला हिरा खरा आहे की खोटा? घरच्या घरी कसा तपासून पाहाल?

हिऱ्याचे दागदागिने खरेदी करण्याची तयारी करत असाल तर तुम्हाला अगदी सावध राहूनच खरेदी केली पाहिजे. तुम्हाला कोणी खोटा हिरा देऊन लुबाडत तर नाही ना?

  • |