Home /News /career /

JOB ALERT: TMC मुंबईत तब्बल 78,800 रुपये पगाराची नोकरी; 'या' पदांसाठी लगेच करा अर्ज

JOB ALERT: TMC मुंबईत तब्बल 78,800 रुपये पगाराची नोकरी; 'या' पदांसाठी लगेच करा अर्ज

टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई

टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई

पात्र उमेदवारांनी यासाठी दिलेल्या लिंकवर ऑनलाईन पद्धतीनं अप्लाय करायचं आहे. अर्ज (Jobs in Maharashtra) करण्याची शेवटची तारीख 18 फेब्रुवारी 2022 असणार आहे.

  मुंबई, 25 जानेवारी: टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई (Tata Memorial Hospital, Tata Memorial Center Mumbai) इथे लवकरच काही पदांसाठी भरती होणार आहे. यासाठीची अधिसूचना (TMC Mumbai Recruitment 2022) जारी करण्यात आली आहे. सहाय्यक प्राध्यापक, वैद्यकीय अधीक्षक, नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड II, वैज्ञानिक अधिकारी, वैद्यकीय भौतिकशास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक सहाय्यक, तंत्रज्ञ, लघुलेखक, सहाय्यक आहारतज्ज्ञ या पदांसाठी भरती (Medical jobs in Mumbai) असणार आहे. पात्र उमेदवारांनी यासाठी दिलेल्या लिंकवर ऑनलाईन पद्धतीनं अप्लाय करायचं आहे. अर्ज (Jobs in Maharashtra) करण्याची शेवटची तारीख 18 फेब्रुवारी 2022 असणार आहे. या पदांसाठी भरती   सहाय्यक प्राध्यापक (Assistant Professor) वैद्यकीय अधीक्षक (Medical Superintendent) नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड II (Nursing Superintendent Grade II) वैज्ञानिक अधिकारी (Scientific Officer) वैद्यकीय भौतिकशास्त्रज्ञ (Medical Physicist) वैज्ञानिक सहाय्यक (Scientific Assistant) तंत्रज्ञ (Technician) लघुलेखक (Stenographer) सहाय्यक आहारतज्ज्ञ. (Assistant Dietitian) JOB ALERT: मुंबईत ICMR 10वी, 12वी उत्तीर्णांना देणार नोकरीची मोठी संधी; करा अर्ज शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभव सहाय्यक प्राध्यापक (Assistant Professor) - उमेदवारांनी M.Ch. / D.N.B. किंवा MD पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच उमेदवारांना संबंधित पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. वैद्यकीय अधीक्षक (Medical Superintendent) - उमेदवारांनी M.D. पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच उमेदवारांना संबंधित पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड II (Nursing Superintendent Grade II) - उमेदवारांनी M.Sc पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच उमेदवारांना संबंधित पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. वैज्ञानिक अधिकारी (Scientific Officer) - उमेदवारांनी M.D./Ph.D. पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच उमेदवारांना संबंधित पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. वैद्यकीय भौतिकशास्त्रज्ञ (Medical Physicist) - उमेदवारांनी M.Sc. (Physics) and Diploma in Radiological Physics पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच उमेदवारांना संबंधित पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. वैज्ञानिक सहाय्यक (Scientific Assistant) - उमेदवारांनी B.Sc. in Medical Laboratory Technology पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच उमेदवारांना संबंधित पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. तंत्रज्ञ (Technician) - उमेदवारांनी 12th Std. in Science and Diploma पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच उमेदवारांना संबंधित पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. लघुलेखक (Stenographer) - उमेदवारांनी Course in Short Hand with speed of 80 w.p.m. and Typewriting @ 40 w.p.m पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच उमेदवारांना संबंधित पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. सहाय्यक आहारतज्ज्ञ. (Assistant Dietitian) - उमेदवारांनी M.Sc. (Food Science & Nutrition) पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच उमेदवारांना संबंधित पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. इतका मिळणार पगार सहाय्यक प्राध्यापक (Assistant Professor) - 78,800/- रुपये प्रतिमहिना वैद्यकीय अधीक्षक (Medical Superintendent) - 78,800/- रुपये प्रतिमहिना नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड II (Nursing Superintendent Grade II) - .78,800/- रुपये प्रतिमहिना वैज्ञानिक अधिकारी (Scientific Officer) - 47,600/- रुपये प्रतिमहिना वैद्यकीय भौतिकशास्त्रज्ञ (Medical Physicist) - .56,100/- रुपये प्रतिमहिना वैज्ञानिक सहाय्यक (Scientific Assistant) - 35,400/- रुपये प्रतिमहिना तंत्रज्ञ (Technician) - 25,500/- रुपये प्रतिमहिना लघुलेखक (Stenographer) - .25,500/- रुपये प्रतिमहिना सहाय्यक आहारतज्ज्ञ. (Assistant Dietitian) - .35,400/- रुपये प्रतिमहिना ही कागदपत्रं आवश्यक Resume (बायोडेटा) दहावी, बारावी आणि इंजिनिअरिंगची शैक्षणिक प्रमाणपत्रं शाळा सोडल्याचा दाखला जातीचा दाखला (मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी) ओळखपत्र (आधारकार्ड, लायसन्स) पासपोर्ट साईझ फोटो JOB ALERT: मत्स्यव्यवसाय विभाग महाराष्ट्र इथे 'या' पदांसाठी जागा रिक्त; करा अर्ज अर्ज करण्याची शेवटची तारीख - 18 फेब्रुवारी 2022
  JOB TITLETMC Mumbai Recruitment 2022
  या पदांसाठी भरतीसहाय्यक प्राध्यापक (Assistant Professor) वैद्यकीय अधीक्षक (Medical Superintendent) नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड II (Nursing Superintendent Grade II) वैज्ञानिक अधिकारी (Scientific Officer) वैद्यकीय भौतिकशास्त्रज्ञ (Medical Physicist) वैज्ञानिक सहाय्यक (Scientific Assistant) तंत्रज्ञ (Technician) लघुलेखक (Stenographer) सहाय्यक आहारतज्ज्ञ. (Assistant Dietitian)
  शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभवसहाय्यक प्राध्यापक (Assistant Professor) - उमेदवारांनी M.Ch. / D.N.B. किंवा MD पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच उमेदवारांना संबंधित पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. वैद्यकीय अधीक्षक (Medical Superintendent) - उमेदवारांनी M.D. पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच उमेदवारांना संबंधित पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड II (Nursing Superintendent Grade II) - उमेदवारांनी M.Sc पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच उमेदवारांना संबंधित पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. वैज्ञानिक अधिकारी (Scientific Officer) - उमेदवारांनी M.D./Ph.D. पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच उमेदवारांना संबंधित पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. वैद्यकीय भौतिकशास्त्रज्ञ (Medical Physicist) - उमेदवारांनी M.Sc. (Physics) and Diploma in Radiological Physics पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच उमेदवारांना संबंधित पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. वैज्ञानिक सहाय्यक (Scientific Assistant) - उमेदवारांनी B.Sc. in Medical Laboratory Technology पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच उमेदवारांना संबंधित पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. तंत्रज्ञ (Technician) - उमेदवारांनी 12th Std. in Science and Diploma पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच उमेदवारांना संबंधित पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. लघुलेखक (Stenographer) - उमेदवारांनी Course in Short Hand with speed of 80 w.p.m. and Typewriting @ 40 w.p.m पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच उमेदवारांना संबंधित पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे. सहाय्यक आहारतज्ज्ञ. (Assistant Dietitian) - उमेदवारांनी M.Sc. (Food Science & Nutrition) पर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. तसंच उमेदवारांना संबंधित पदाचा किमान अनुभव असणं आवश्यक आहे.
  इतका मिळणार पगारसहाय्यक प्राध्यापक (Assistant Professor) - 78,800/- रुपये प्रतिमहिना वैद्यकीय अधीक्षक (Medical Superintendent) - 78,800/- रुपये प्रतिमहिना नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड II (Nursing Superintendent Grade II) - .78,800/- रुपये प्रतिमहिना वैज्ञानिक अधिकारी (Scientific Officer) - 47,600/- रुपये प्रतिमहिना वैद्यकीय भौतिकशास्त्रज्ञ (Medical Physicist) - .56,100/- रुपये प्रतिमहिना वैज्ञानिक सहाय्यक (Scientific Assistant) - 35,400/- रुपये प्रतिमहिना तंत्रज्ञ (Technician) - 25,500/- रुपये प्रतिमहिना लघुलेखक (Stenographer) - .25,500/- रुपये प्रतिमहिना सहाय्यक आहारतज्ज्ञ. (Assistant Dietitian) - .35,400/- रुपये प्रतिमहिना
  ही कागदपत्रं आवश्यकResume (बायोडेटा) दहावी, बारावी आणि इंजिनिअरिंगची शैक्षणिक प्रमाणपत्रं शाळा सोडल्याचा दाखला जातीचा दाखला (मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी) ओळखपत्र (आधारकार्ड, लायसन्स) पासपोर्ट साईझ फोटो
  शेवटची तारीख18 फेब्रुवारी 2022
  सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी आणि नोटिफिकेशन डाउनलोड करण्यासाठी इथे क्लिक करा. या पदभरतीसाठी ऑनलाईन अप्लाय करण्यासाठी https://tmc.gov.in/m_events/Events/JobDetail?jobId=9245 या लिंकवर क्लिक करा महाराष्ट्रातील आणि संपूर्ण देशातील काही महत्त्वाच्या नोकरीच्या संधी बघण्यासाठी इथे क्लिक करा.

  तुमच्या शहरातून (मुंबई)

  Published by:Atharva Mahankal
  First published:

  Tags: Career opportunities, Jobs, Mumbai

  पुढील बातम्या