Home » photogallery » videsh » POLLUTED AIR IS RESPONSIBLE FOR THE SPREAD OF CORONAVIRUS SAYS A NEW STUDY

कोरोना वेगाने पसरण्याचं नवं कारण आलं समोर, आता सगळ्यांनाच घ्यावी लागेल काळजी!

स्वच्छ आणि मोकळ्या हवेत हा व्हायरस फार काळ राहात नाही. त्यामुळे बैठका या बंद खोलीत न करता मोकळ्या जागेत कराव्या असा सल्लाही दिला जातो.

  • |