Home » photogallery » videsh » CASA EN EL AIRE THE HOUSE IN THE AIR WOULD YOU SPEND A NIGHT IN THIS MOUNTAIN CABIN PERCHED ON THE SIDE OF A CLIFF IN COLAMBIA SEE PHOTOS MHKB

खोल दरीत लटकण्याचा आनंद घेण्यासाठी या हॉटेलला जातात लोकं, पाहा थरकाप उडवणारे PHOTO

हवेत लटकणाऱ्या या 'कासा एन एल आइरे' (Casa en el Aire) या हॉटेलची खास बाब म्हणजे, पर्यटकांना हवेत झोपाळ्यासारख्या अनेक चादरी तारेवर लटकवण्यात आल्या आहेत. ज्यावर झोपून पर्यटक समोरील सुंदर निसर्गाचा आनंद घेऊ शकतात.

  • |