Home » photogallery » pune » CORONAVIRUS PUNE LOCKDOWN PHOTOS MUST SEE PUNEKARS PUNISHED BY POLICE AND YELLOW NATURE

Lockdown मधलं सुंदर पुणं आणि हटवादी पुणेकर - पाहायलाच हवेत असे PHOTO

अशा पिवळ्या धम्मक फुलांच्या पायघड्या घातलेले रस्ते कधी पाहिले नसतील आणि धोका वाढत असतानाही बाहेर पडणाऱ्या हटवादी पुणेकरांना पोलीस काय काय करायला सांगताहेत हेही कधी पाहिलं नसेल असंच... अर्क फोटो!

  • |