Home » photogallery » mumbai » IN MUMBAI THE DOUBLING RATE OF COVID 19 PATIENT HAS GONE UP TO 200 DAYS UPDATE MHAK

Good News: आपल्या मुंबईने करून दाखवलं, रुग्ण दुप्पट होण्याचा कालावधी 200 दिवसांवर

मुंबईतल्या 4 विभागात 300 पेक्षा अधिक तर 11 विभागात 200 पेक्षा अधिक दिवसांवर रुग्ण दुप्पटीचा कालावधी गेला आहे.

  • |