Home » photogallery » money » WHO IS LIABLE TO REPAY THE LOAN AFTER THE DEATH OF THE BORROWER MHPW

कर्जदाराच्या मृत्यूनंतर कर्ज फेडण्याची जबाबदारी कुणाची असते? बँकेचे नियम काय सांगतात

तज्ज्ञांच्या मते, गृहकर्ज आणि वाहन कर्जाच्या बाबतीत वसुली करणे सोपे असले तरी वैयक्तिक कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड कर्जाच्या बाबतीत वसुली करणे थोडे कठीण आहे.

  • |