Home » photogallery » lifestyle » WORLD NEWS INTERESTING FACTS ABOUT SOME VILLAGE AL HUTAIB VILLAGE OF YEMEN WHERE NEVER RAINS TP

अरे बापरे! वाळवंट नसूनही या गावात थेंबभरही पाऊस पडत नाही; कसे जगतात इथले लोक?

एखाद्या गावात पाऊसच पडत नाही (No Rain) असं सांगितलं तर विश्वास बसेल का? पण, हे खरं आहे.

  • |