Home » photogallery » lifestyle » USE OF MUSTARD SEEDS AND OIL FOR SKIN HEALTH MEDICAL PROPERTIES OF MUSTARD TP

जेवणासाठी रोज वापरता पण, ‘या’ पद्धतीने उपयोगात आणली आहे का मोहरी ?

फोडणीसाठी रोज वापरली जाणारी राई किंवा मोहरीचे इतरही फायदे (Benefits Of Mustard) आहेत.केसांची वाढ, पोटाचे आजार, कफ कमी करण्यासाठीही वापरता येते.

  • |