Home » photogallery » lifestyle » TROUBLE CAUSED BY THE INSECTS MOVING AROUND THE LIGHT SOLUTION FOR MOTHS AND INSECTS TP

पावसाबरोबर संध्याकाळी घरात लाइटभोवती येतात किडे; हा सोपा उपाय केलात तर होणार नाही त्रास

Tips to Get Rid of Moths-Insects Around Lights : पावसाळ्यात घरात लाईवर येणारे किडे आणि पतंगामुळे फार त्रास होतो. हे किडे कधीकधी डोळ्यातही जातात.

  • |