Home » photogallery » lifestyle » KNOW HOW A SPERM CONVERT IN YOUR BABY MH PR

शुक्राणूपासून तुमचे गोंडस बाळ कसं येतं जन्माला? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

शुक्राणू (sperm) आणि अंडी (Egg) कुठून येतात? ते एकमेकांना कसे शोधतात? मग ते दोघे मिळून नवीन जीवन कसे निर्माण करतात? आणि मग ती प्रक्रिया कोणती, ज्याद्वारे गोंडस बाळ गर्भात आकार घेऊ लागते आणि योग्य वेळी बाहेर येते.

  • |