Home » photogallery » lifestyle » HEALTH TIPS OREGANO FOR HEALTH DO NOT EAT DAILY TP

पिझ्झा-पास्त्यावर आवडीने खाताय Oregano? साईड इफेक्ट माहिती आहे ना?

तुम्हालाही पिझ्झा,पास्ता आणि सॉसमध्ये ओरेगॅनो(Oregano) वापरण्याची सवय आहे का? पोटदुखी,गॅस, स्किन ऍलर्जीसारखे त्रास होण्याबरोबर आणखीनही बरेच त्रास होऊ शकतात.

  • |