Home » photogallery » lifestyle » DO NOT IGNORE YOURSELF YOU SHOULD LOVE YOURSELF FOR SELF RISPECT TP

स्वत:च्याच प्रेमात पडण्यात असते वेगळी मजा; कधी केलेत का हे उद्योग?

इतरांना सुखी ठेवण्यात किती आयुष्य (Life) घालवायचं. थोडा स्वार्थी विचार करून स्वत:लाही महत्व (Self-Importance) द्यायला हवं.

  • |