Home » photogallery » explainer » CLIMATE CHANGE GAME CHANGER FOR HEAT WAVES SAY EXPERTS MH PR

उष्णतेच्या लाटेच्या कहरासाठी कोण आहे जबाबदार? संशोधनातून कारण आलं समोर

वातावरणातील बदलामुळे (Climate Change), जगभरात होत असलेल्या तीव्र हवामानातील बदलांबरोबरच (Extreme Weather Changes) उष्णतेच्या लाटांचा (Heat Waves) प्रभावही आपल्या शिखरावर दिसून येत आहे.

  • |