Home » photogallery » explainer » AGNIPATH LIKE SCHEMES IN MANY COUNTRIES LIKE AMERICA ISRAEL ARMY RECRUITMENT MH PR

अमेरिका, इस्रायल, रशियासह अनेक देशांत Agnipath योजना, पण, नियमांत मोठा फरक

अग्निपथसारख्या योजना (agnipath schemes) अमेरिका, इस्रायल, चीन आणि रशियासह अनेक देशांमध्ये चालवल्या जातात. येथेही काही वर्षांसाठी कंत्राटी पद्धतीने सैनिकांची भरती केली जाते आणि त्यानंतर त्यांच्याकडून कायमस्वरूपी भरती केली जाते.

  • |