Home » photogallery » explainer » 6 ANIMALS THAT CAN REGENERATE THEIR BODY PARTS MH PR

असे प्राणी जे त्यांच्या शरीराचे अवयव पुन्हा तयार करू शकतात, एकतर तुमच्या ओळखीचा

आपल्या शरीराचा एखादा अवयव निकामी झाला तर आपण अपंग होतो. मात्र, असे काही प्राणी या पृथ्वी तलावर आहेत, जे त्यांचे अवयव पुन्हा विकसित करू शकतात. चला जाणून घेऊ.

  • |