Goose bumps :  अंगावर काटा का येतो? 

आणखी पाहा...!

Heading 3

आपल्यासोबत, शरीरासोबत घडणाऱ्या अनेक छोट्या गोष्टींकडे आपण दुर्लक्ष करतो.

माणून संवेदनशील असल्यामुळे त्याच्या भावनांमुळे त्याच्या शरीरात अनेक बदल होतो. 

यातीलच एक गोष्ट म्हणजे अंगावर काटा येणे. 

सर्वांच्याच अंगावर काटा येतो. मात्र हा नेमका कधी आणि का येतो याविषयी कधी विचार केलाय का? 

प्रत्येकाला वेगवेगळ्या भावनांमध्ये अंगावर काटा येतो. 

कधी आनंद, दुःख, भिती, भावुक, अशा निरनिराळ्या वेळी लोकांच्या अंगावर काटा उभा राहतो.

 शरीर अनेकदा उत्तेजना आणि अस्वस्थते वेळी सैल झालेल्या स्नायूंना घट्ट करण्याचा प्रयत्न करते, ज्यामुळे अंगावर काटा उभा राहतो.

अंगावर काटा येणे म्हणजेच गुसबंप्स येणं ही शरीराची सामान्य बाब आहे.

जेव्हा अंगावर काटा येतो तेव्हा शरीरातील स्नायू ताणले जातात.