सिमकार्डचा एक कोपरा कट का असतो?

प्रत्येक सिमकार्डचा एक कोपरा कट असलेला तुम्हीही पाहिलं असेल.

सिमकार्ड सरळ आहे की उलटे हे समजण्यासाठी अशी व्यवस्था असते.

सिमकार्ड चुकीचे टाकले तर चीप खराब होऊ शकते.

सिमकार्डचा फुल फॉर्म (SIM) सब्सक्रायबर आयडेंटीटी मॉड्युल आहे.

हे कार्ड ओपरेटींग सिस्टीम चालवणारं एक इंटीग्रेटेड सर्कीट आहे.

या नंबर आणि key चा वापर मोबाईल टेलिफोन डिव्हाईसवर ग्राहकांची ओळख पटवण्यासाठी करतात.

मोबाईल सिमकार्ड आता वेगवेगळ्या आकारात येत आहेत.

यामध्ये सामान्य, मायक्रो आणि नॅनो सिमकार्डचा समावेश आहे.