100 टक्के
मोबाईल चार्जिंग धोक्याचं

मोबाईल फोन जास्तीत जास्त वेळ चालू राहावा म्हणून आपण तो 100% चार्ज करतो.

पण मोबाईल फोन 100 टक्के चार्ज करणं चुकीचं आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, मोबाईलची बॅटरी लिथियम आयनने बनलेली असते.

ती 30 ते 50 टक्के चार्जिंगसह व्यवस्थित काम करते. 

अशा परिस्थितीत फोन 100% म्हणजे फुल्ल चार्जिंग
 करणं टाळावं.

100% चार्ज केल्याने तुमचा फोन खराब होऊ शकतो.

जास्त चार्जिंगमुळे फोन गरम होण्यासारख्या समस्यांना
सामोरं जावं लागतं.

फोन 60 ते 80% चार्ज करावा. यामुळे तुमचा फोन बराच काळ चालू राहील.

तसंच मोबाईल फोनला कोणत्याही प्रकारची हानी होणार नाही.

सोनं आणि बरंच काही...
ATM मध्ये पैशांशिवाय हेसुद्धा मिळतं

काय ते इथं पाहा