चुकीच्या यूपीआय अॅड्रेसवर पाठवलेले पैसे परत येतील का?

यूपीआयने पैशांचे लेनदेन फार सोपे केले आहे. 

मात्र, कोणत्याही बाबीचे परफेक्ट असणे कठीण आहे. 

यूपीआयसोबतच आणखी एक समस्या आहे, ज्याचे अजून समाधान झालेले नाही. 

जर आपण चुकीच्या आयडीवर पैसे पाठवले तर ते पैसे परत नाही येणार. 

म्हणजे यात तुमची बँक किंवा यूपीआय प्लॅटफॉर्म काही मदत नाही करणार. 

तुम्ही फक्त याची तक्रार यूपीआय अॅप किंवा बँकेत करू शकता. 

तुमचे पैसे परत येतील की नाही, हे संपूर्ण स्विकारणाऱ्यावर अवलंबून आहे.

तुम्ही ज्या आयडीवर पैसे पाठवले आहेत तो अस्तित्त्वात नसेल तर काय होईल?

अशावेळी तुमची रक्कम ही तुमच्या खात्यात वापस येऊन जाईल.