विकेण्डला सोनं गडगडलं, पाहा तुमच्या शहरातील सोन्याचे दर 

लग्नसराईत गुडन्यूज, हजार रुपयांनी खाली उतरलं सोनं 

लातूर सोन्याचे दर
 १० ग्रॅम २४ कॅरेट -  ५८२४०
१० ग्रॅम २२ कॅरेट- ५४१००
लातूर सोन्याचे दर
१ ग्रॅम २४ कॅरेट - ५८२४
१ ग्रॅम २२ कॅरेट-  ५४१०

सोलापुरातील सोन्याचे दर
 10 ग्रॅम 24 कॅरेट - 58494
10 ग्रॅम 22 कॅरेट- 53622 10 ग्रॅम 20 कॅरेट- 48747 10 ग्रॅम 18 कॅरेट- 43871 

सोलापुरातील सोन्याचे दर 
1 ग्रॅम 24 कॅरेट - 5849 
1 ग्रॅम 22 कॅरेट- 5362
 1 ग्रॅम 20 कॅरेट- 4874 
1 ग्रॅम 18 कॅरेट- 4387 

वर्धा शहरातील सोन्याचे दर 
10 ग्रॅम 24 कॅरेट -  58,550
10 ग्रॅम 22 कॅरेट-   54,430
10 ग्रॅम 20 कॅरेट-  48,590
10 ग्रॅम 18 कॅरेट-   46,410

वर्धा शहरातील सोन्याचे दर 
1 ग्रॅम 24 कॅरेट -  5,855
1 ग्रॅम 22 कॅरेट-    5,443
1 ग्रॅम 20 कॅरेट-   4,859
1 ग्रॅम 18 कॅरेट-    4,641

कोल्हापूर सोन्याचे दर
10 ग्रॅम 24 कॅरेट  - 59,800/-
10 ग्रॅम 22 कॅरेट  - 55,020/-
10 ग्रॅम 18 कॅरेट  - 46,640/-

कोल्हापूर सोन्याचे दर
 1 ग्रॅम 24 कॅरेट  - 5,980/-
1 ग्रॅम 22 कॅरेट  - 5,502/-
1 ग्रॅम 18 कॅरेट  - 4,664/-

तुम्ही सोनं घेण्याचा विचार करत असाल तर अक्षय तृतीयेआधीच घ्या, कारण पुन्हा वाढण्याचा अंदाज