पाडव्यासाठी ‘इथं’ खरेदी करा नऊवारी 

 मुंबईतील दादरच्या मार्केटमध्ये पाडव्यानिमित्त वेगवेगळ्या प्रकारच्या नऊवारी साडी दाखल झाल्या आहेत.

यामध्ये मस्तानी नऊवारी , शाही मस्तानी नऊवारी , डबल काष्टी नऊवारी, सिंगल काष्टी नऊवारी उपलब्ध आहेत. 

 तुम्हाला हवी त्या साईजची साडी इथं मिळते. 

या साड्यांवर सुंदर मोर तसंच बुट्टा डिझाईन आहे. 

या प्रत्येक साडीचा काठही आकर्षक आणि उठावदार दिसतो.

ही नऊवारी साडी रेडी टु वेअर आहे. संपूर्ण काष्टा तयार असतो.

पदराच्या प्लेट्स तयार करून नेसण्याइतकी ती तयार केलेली आहे. 

ही साडी 2000 ते 2500 रुपयांच्या आत दादर मार्केटमध्ये उपलब्ध आहे.

भगवान कट पीस,रानडे रोड, पोस्ट ऑफिसच्या समोर,दादर पश्चिम इथं खेरदी करू शकता.