‘या’ योजनेतून उभारा स्वत:चा व्यवसाय, होईल लाखोंची कमाई!

शासनाकडून राज्यातील शेतकऱ्यांना मधमाशा पालन व्यवसाय एक प्रमुख उद्योग व्हावा या दृष्टीने विविध योजना राबवण्यात येत आहेत.

मधमाशा पालन योजना अंतर्गत 50 टक्के अनुदान देण्यात येते.

शेतीसमवेत जोडधंदा करत शेतकरी या योजनेचा फायदा घेऊ शकतात. 

खादी व ग्रामोद्योग मंडळातर्फे ही योजना राबविण्यात येत आहे. बीडमध्ये मागील दोन वर्षापासून मधमाशा पालन योजना सुरू झाली आहे. 

योजनेतून शेतकऱ्यांना शेतीसमवेत एक चांगला जोडधंदा मिळाला आहे. योजनेचा लाभ घेऊन शेतकरी लाखो रुपयांचे उत्पन्न घेत आहेत.

पात्र शेतकऱ्यांना प्रशिक्षणासह दहा मधमाशीच्या भरलेल्या पेट्या, सुरक्षा किट आणि मध काढण्याचं मध यंत्राचा संच दिला जातो.

अर्ज करणारा अर्जदार हा साक्षर असावा. योजनेअंतर्गत अर्ज करणाऱ्या अर्जदाराला किमान दहा पेट्या खरेदी करणे आवश्यक आहे. 

अर्जदाराकडे शेती असेल तर प्राधान्य मिळेल, अर्जदार शैक्षणिकदृष्ट्या सातवी उत्तीर्ण असावा, अर्जदाराचे वय 18 ते 45 वर्ष असावे.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ भाजी मंडी रोड बशीर गंज बीड, महाराष्ट्र  या ठिकाणी ऑफलाईन अर्ज उपलब्ध आहेत.