हे आहेत देशातील टॉप मॅनेजमेंट कॉलेजेस 

1.  Indian Institute of Management Ahmedabad (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अहमदाबाद)

2.  Indian Institute of Management Bangalore (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट बंगलोर)

3. Indian Institute of Management Calcutta (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट कलकत्ता)

4.Indian Institute of Management Kozhikode (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट कोझिकोड)

5. Indian Institute of Management Lucknow (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट लखनौ)

6. Indian Institute of Management Indore ( इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट इंदूर)

7  Indian Institute of Technology Madras (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मद्रास)

Heading 2

8.  Indian Institute of Management Ranchi (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट रांची )

9. Indian Institute of Management Tiruchirappalli (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट तिरुचिरापल्ली)