हरवलेली वस्तू अंकशास्त्राद्वारे अशी शोधा

आपल्या हातून कधी ना कधी एखादी मौल्यवान वस्तू हरवली असेल. महत्त्वाची वस्तू हरवल्याचे दुःख ज्याच्या हातातून हरवलं जातं त्यालाच कळतं.

बरीच शोधा-शोध करूनही काही हाताला लागत नाही, काही लोक यासाठी ज्योतिषांची मदत घेऊन ती गोष्ट परत मिळवण्यात यशस्वी होतात. 

अंकशास्त्राच्या मदतीने हरवलेल्या मौल्यवान वस्तूंचा शोध लावला जाऊ शकतो. 

तुमची कोणतीही मौल्यवान वस्तू किंवा मौल्यवान दागिने हरवले असतील तर अंकशास्त्राच्या मदतीनं तुम्ही त्यांचे स्थान शोधू शकता. जाणून घेऊया खास पद्धत.

जी वस्तू हरवली आहे, त्याचे नाव आधी लक्षात घ्या. त्या नावामध्ये किती अक्षरे आहेत पहा? सर्व अक्षरे मोजा. त्यांच्या येणाऱ्या संख्येत आणखी तीन अंक वाढवा...

आता जी एकूण संख्या येईल त्या संख्येला पाचने भाग घालवा. भागल्यानंतर उरते काय? जर 1 बाकी राहत असेल तर याचा अर्थ असा की, तुमची हरवलेली वस्तू तुमच्या घरातच कुठेतरी आहे.

बाकी 2 किंवा 3 असल्यास -पाच ने भागल्यावर 2 उरले तर ती वस्तू चोरीला गेल्याचे समजावे. जर 3 उरत असेल, तर ती वस्तू तुमच्या बेडरूममध्ये कुठेतरी आढळू शकते.

जर बाकी 4 येत असेल, तर हरवलेली वस्तू तुमच्या घराजवळ पडली किंवा फेकली गेली आहे, हे सूचित होते. 

जर बाकी 0 आली, तर याचा अर्थ कोणीतरी तुमची मौल्यवान वस्तू मुद्दाम लपवून ठेवली आहेत आणि तुम्हाला ती लवकरच परत मिळेल.

(सूचना : येथे दिलेली माहिती अंकशास्त्रावर आधारित आहे. याला शास्त्रीय पुरावा नाही. न्यूज 18 लोकमत त्याची हमी देत नाही.)

किचनचे हे वास्तू नियम तुम्ही पाळता का?

Click Here