जैन साधू-साध्वी कधीच आंघोळ का करत नाहीत? कडाक्याच्या थंडीतही एकच पातळ कपडा वापरतात

नेहमी तोंडावर कापड ठेवतात जेणेकरून कोणतेही सूक्ष्म जीव तोंडातून शरीरात प्रवेश करू शकत नाहीत. 

ओले कापड घेऊन काही दिवसांनी आपले शरीर पुसतात. यामुळे त्याचे शरीर नेहमी ताजे आणि शुद्ध वाटते.

परदेशात राहणारे जैन साधू आणि साध्वीही अशा प्रकारे खडतर जीवन जगतात. 

कडाक्याच्या थंडीतही एकच पातळ कपडा वापरतात.

जैन धर्मात श्वेतांबर आणि दिगंबरा असे दोन पंथ आहेत. दोन्ही पंथातील साधू आणि साध्वी दीक्षा घेतल्यानंतर तपस्वी जीवन जगतात.

ते कोणत्याही प्रकारच्या भौतिक आणि सोयीस्कर साधनांचा वापर करत नाहीत. 

श्वेतांबर साधू आणि साध्वी त्यांच्या अंगावर फक्त पातळ सुती कापड घालतात.

श्वेतांबर साधू आणि साध्वी त्यांच्याजवळ ठेवलेल्या 14 वस्तूंपैकी एक घोंगडी ठेवतात, खूप पातळ असते, ते झोपताना वापरतात.

त्यांना जैन समाजाकडून निवारा आणि अन्न पुरवले जाते . (जैन समाजाच्या सौजन्याने)