#underworld don

दाऊदच्या मुलानंतर छोटा शकीलच्या मुलानेही निवडली अध्यात्माची वाट

बातम्याAug 25, 2018

दाऊदच्या मुलानंतर छोटा शकीलच्या मुलानेही निवडली अध्यात्माची वाट

मोबाशीर हा उत्तम कुराण पठण करतो. त्याला संपूर्ण कुराण तोंडपाठ आहे