Swami Samarth

Swami Samarth - All Results

...आणि अक्कलकोटमध्ये पंगतीत बसून मारला वानराने महाप्रसादावर ताव !

महाराष्ट्रFeb 20, 2018

...आणि अक्कलकोटमध्ये पंगतीत बसून मारला वानराने महाप्रसादावर ताव !

जवळपास दहा ते बारा मिनीटं वानराने महाप्रसाद भक्षण करत होता. यानंतर हे वानर स्वतः त्या ठिकाणाहून निघून गेलं.