#sirenomelia baby

परभणीत महिलेनं दिला माश्यासारख्या बाळाला जन्म,पण...

बातम्याAug 19, 2018

परभणीत महिलेनं दिला माश्यासारख्या बाळाला जन्म,पण...

अशा अवस्थेत जन्मलेल्या बाळाला वैद्यकीय परीभाषेत सीरोनोमेलिया (मत्सपरी) असं म्हणतात.