School And Collage

School And Collage - All Results

खासगी क्लासेसवर राज्य सरकार आणणार कायदा! - विनोद तावडे

देशDec 27, 2017

खासगी क्लासेसवर राज्य सरकार आणणार कायदा! - विनोद तावडे

अनेक खासगी क्लासेस आणि कॉलेजसचं एकमेकांशी टायअप असणं, शाळा-कॉलेजच्या वेळात क्लासेस असणं, अवाजवी फी आकारणी अशा अनेक बाबींमुळे विद्यार्थी पालकांची पिळवणूक होते.

ताज्या बातम्या