#reached the rooftop of a house

घाटातून हवेत उडालेली कार थेट घराच्या छतावर जाऊन थांबली!

देशMar 4, 2018

घाटातून हवेत उडालेली कार थेट घराच्या छतावर जाऊन थांबली!

हिमाचल प्रदेशातील मंडी जिल्ह्यामधल्या कार अपघाताचा हा फोटो पहा. हा फोटो पाहून तुम्ही थक्क व्हाल.