#open fields

मुंबईतील मोकळी मैदानं पुन्हा राजकारण्यांच्या घशात?

मुंबईNov 24, 2017

मुंबईतील मोकळी मैदानं पुन्हा राजकारण्यांच्या घशात?

मोकळ्या मैदानांच्या बाबतीला एक महत्त्वपूर्ण निर्णय सभागृहानं मंजूर केलाय. मैदानांची चांगली देखरेख न करणाऱ्या १२८ संस्थांकडून परत घेतलेली मैदानं नव्या संस्थांना देण्यात येणार आहे.