Elec-widget

#mahant mohandas

भोंदू बाबांची यादी जाहीर करणारे महंत मोहनदास बेपत्ता

महाराष्ट्रSep 26, 2017

भोंदू बाबांची यादी जाहीर करणारे महंत मोहनदास बेपत्ता

महंत मोहनदास 15 सप्टेंबरला हरिद्वारहून मुंबईसाठी निघाले होते. त्यांनी ट्रेनही पकडली होती. पण त्यानंतर ते मुंबईला पोचलेच नाहीत.