Life In Local

Showing of 1 - 14 from 25 results
Life In लोकल- तिचा दरवाज्यावरचा हात सुटला तिच्या हातातली छत्री पडली आणि

Jun 28, 2019

Life In लोकल- तिचा दरवाज्यावरचा हात सुटला तिच्या हातातली छत्री पडली आणि

life in local, mumbai local, सवयीप्रमाणे बोरिवलीच्या बायकांनी दरवाजा अडवणाऱ्या बायकांना धक्का देत आत ढकलण्याचा प्रयत्न केला. त्यात एक कॉलेजला जाणारी मुलगीही होती. तिच्या हातात लांब छत्री होती आणि पाठीवर बॅग होती.