#legislative assembly

PHOTOS : हक्काच्या तुकड्यासाठी शेतकरी आला मुंबापुरीत !

मुंबईNov 22, 2018

PHOTOS : हक्काच्या तुकड्यासाठी शेतकरी आला मुंबापुरीत !

उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव मिळावा, पिढ्यानपिढ्या वनजमिनी कसत असलेल्या शेतकऱ्यांना वनाधिकार कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे त्वरित त्या जमिनीचे मालक बनवण्यात यावे अशी प्रमुख मागणी मोर्चेकऱ्यांची आहे.