#fake note

आता तुम्हाला खोटी नोट देऊन कुणी फसवू शकणार नाही, RBI आणतेय 'ही' सुविधा

बातम्याMay 8, 2019

आता तुम्हाला खोटी नोट देऊन कुणी फसवू शकणार नाही, RBI आणतेय 'ही' सुविधा

खोट्या नोटा अनेकदा चलनात येत असतात. आपल्या हातात आलेली नोट खरी आहे की खोटी हे ओळखणं खरंच कठीण असतं.