explainer

Explainer

Explainer - All Results

Explainer : माणूसही सापासारखा विषारी होऊ शकतो का?

बातम्याApr 1, 2021

Explainer : माणूसही सापासारखा विषारी होऊ शकतो का?

माणसांमध्ये असलेली लाळग्रंथी ही सापांमध्ये असलेल्या विषग्रंथींसारखीच आहे.

ताज्या बातम्या