#daughter in law

सुनेने फोडला वासनांध सासऱ्याच्या पापाचा घडा.. मोबाइलमध्ये कैद केले कृत्य

बातम्याAug 1, 2019

सुनेने फोडला वासनांध सासऱ्याच्या पापाचा घडा.. मोबाइलमध्ये कैद केले कृत्य

विरारमध्ये एका वासनांध सासऱ्याच्या पापाचा घडा त्याच्या सुनेनेच फोडला. नराधम सासऱ्याचे कृत्ये मोबाइलच्या कॅमेरात कैद करून त्याचा खरा चेहरा समाजासमोर आणला आहे.