#crime case

खुरप्याने केले सपासप वार.. पत्नी जीव सोडत नाही तोपर्यंत पती बसला जवळच

महाराष्ट्रOct 31, 2019

खुरप्याने केले सपासप वार.. पत्नी जीव सोडत नाही तोपर्यंत पती बसला जवळच

मलगोंडा याने रागाच्या भरात खुरप्याने पत्नीच्या गळ्यावर, तोडांवर आणि डोक्यात वार केले.