#condoms

कंडोमबद्दलच्या या गोष्टी तुम्हाला माहीत आहेत का?

लाइफस्टाइलJul 31, 2019

कंडोमबद्दलच्या या गोष्टी तुम्हाला माहीत आहेत का?

योग्य पद्धतीने कंडोम वापरले तर स्त्री 85 ते 98 टक्के गरोदर होत नाही. असं असलं तरी हे 100 टक्के सुरक्षित नाही.