#10 months boy murder by mother

क्रूर आईने 10 महिन्याच्या बाळाला पाण्याच्या पिंपात टाकून मारलं !

महाराष्ट्रJun 25, 2018

क्रूर आईने 10 महिन्याच्या बाळाला पाण्याच्या पिंपात टाकून मारलं !

औरंगाबादमध्ये दुसरा मुलगा झाला म्हणून त्याचा खून करण्यात आला आहे.