Elec-widget

#हल्लाबोल यात्रा

भुजबळ जामिनावर सुटले, पुढे काय ?

महाराष्ट्रMay 4, 2018

भुजबळ जामिनावर सुटले, पुढे काय ?

भुजबळ यथावकाश या आरोपातून पुन्हा एकदा सहीसलमात सुटतीलही..पण त्यांच्यापुढे लागलेला भ्रष्टाचाराचा डाग मात्र, सहजासहजी नक्कीच पुसला जाणार नाही.