#स्वाती साठे

कोल्हापूरच्या तुरूंगात 'पिस्तुल्या', सुरक्षा वाऱ्यावर?

महाराष्ट्रNov 28, 2018

कोल्हापूरच्या तुरूंगात 'पिस्तुल्या', सुरक्षा वाऱ्यावर?

मोबाईल आला कुठून? ते तथाकथित पिस्तुल घेऊन त्या व्हिडीओ तयार करण्याची त्या कैद्याची हिंम्मत झालीच कशी असे अनेक प्रश्नांची उत्तर कारागृह प्रशासनाला द्यावी लागणार आहेत.