Elec-widget

#स्नेहसंमेलन

पोलीस स्टेशनमध्ये हत्या, मुलांच्या भांडणावरून घडली घटना

महाराष्ट्रJan 15, 2019

पोलीस स्टेशनमध्ये हत्या, मुलांच्या भांडणावरून घडली घटना

जैन विद्यालयामध्ये स्नेहसंमेलन सुरू होतं. या कार्यक्रमामध्ये काळे आणि गव्हाणे या दोन विद्यार्थ्यांमध्ये वाद झाला.