#रेशीमबाग

माझ्या 'आयडीयां'ना माझं सरकारच मदत करत नाही - नितिन गडकरी

देशMar 4, 2019

माझ्या 'आयडीयां'ना माझं सरकारच मदत करत नाही - नितिन गडकरी

'सरकारमधील लोक बैलासारखे मान खाली घालून एकाच चाकोरीत चालतात.'